Osvěta – Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration

Základní informace
Registrace
Kontakty

Základní informace

Pořadatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Oddělení programového řízení
Jindřišská 34
110 00 Praha

Organizátor:
Akademické centrum studentských aktivit
Údolní 53
602 00 Brno

Vás dne 12. června 2013 zvou na Seminář projektu „Osvěta – Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/27.00007

I přes nepříznivé okolnosti v souvislosti s povodněmi v posledních dnech bychom Vás chtěli ujistit, že seminář se koná v plánovaném termínu a na plánovaném místě. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Bližší informace naleznete na domovských stránkách semináře:
www.smartadministration.cz

Registrujte se, prosím, včas. Registrace bude ukončena 7.6.2013.

Kontakty:
Pro informace o registraci, účasti apod.:
Elena Kormanovskaya
kormanovskaya@acsa.cz
tel: 541 145 255 (7:30-16:00)

Pro informace o programu konference:
Ing. Petra Pilnajová
Petra.Pilnajova@mvcr.cz
tel: 974 818 347